Công ty I.HOUSE sẽ chính thức tham gia diễn đàn doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) của khối ASEAN tổ chức từ ngày 26 đến 28/5/2015 tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Đặng Huy Cường