04 Tháng 9 2018

Thương hiệu I.HOUSE

 

Công ty I.HOUSE đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chính thức cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2012.

Bảo hộ thương hiệu I.HOUSE