Mỗi một tổ ấm, mỗi một công trình tối giản xanh đều mang những cảm xúc rất riêng, chỉ những người đã đi qua dòng cảm xúc ấy mới hiểu được và mang đến được cái hồn cho không gian ấy.

Quá trình khơi nguồn cảm hứng sáng tạo của kiến trúc sư là một hành trình phức tạp và đa chiều, có thể đến từ mọi nguồn, từ thiên nhiên - núi non, rừng cây, con suối, biển cả... đến nghệ thuật - hội hoạ hay âm nhạc, từ bất kể cảm xúc đối với kiến trúc cổ điển đến kiến trúc hiện đại, và quan trọng nhất, là những rung động khi được trực tiếp lắng nghe những câu chuyện - thật đặc biệt, thật riêng rẽ của từng ngôi nhà, từng vị chủ nhân...

Chính vì vậy, mỗi một tổ ấm, mỗi một công trình tối giản xanh đều mang những cảm xúc rất riêng, chỉ những người đã đi qua dòng cảm xúc ấy mới hiểu được và mang đến được cái hồn cho không gian ấy.