Công ty I.HOUSE sẽ chính thức tham gia diễn đàn doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) của khối ASEAN tổ chức từ ngày 26 đến 28/5/2015 tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Kuala Lumpur, Malaysia.

Công ty I.HOUSE sẽ chính thức tham gia diễn đàn doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) của khối ASEAN tổ chức từ ngày 26 đến 28/5/2015 tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Kuala Lumpur, Malaysia.

Liên hệ với chúng tôi